Visionärer

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Galileo har kallats den moderna astronomins fader. Han var en visionär som gick emot den rådande katolska läran för att stå för sina vetenskapliga upptäckter. Han fick dock lida för det. Efter att Galileo upptäckt Kopernikus bok De revolutionibus orbium coelestium gjorde han egna observationer och blev övertygad om att […]

Läs mer ›
Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci är en renässansman och en visionär i ordens alla bemärkelser. Han är vida ansedd som en av världens genom tiderna bästa konstnär, men förutom konstnär var den här mannen av många talanger även en skulptör, arkitekt, matematiker, musiker, ingenjör, uppfinnare, anatomiker, geolog, kartograf, botaniker och författare. Några […]

Läs mer ›
Henry Ford

Henry Ford

Henry Ford föddes i en bondefamilj som försörjde sig genom att driva en gård. Ford bröt sig ut ur det livet, trots att hans far var emot det, och strävade efter att skapa ett företag som skulle göra honom till miljardär och som skulle skapa en helt ny ism – […]

Läs mer ›
litepress