Kvinnliga tandläkarpionjärer

Om en grupp av människor utan tvekan kan kallas visionärer, så var det de kvinnor som mot alla odds gav sig in i yrken eller studier som på deras tid var reserverade för män. De hade en vision av en framtid där kvinnor på lika villkor som män kunde utbilda sig till och utöva ett visst yrke. Ett yrke där kvinnor på detta sätt har gått i bräschen är tandläkaryrket.

Den allra första kvinnliga tandläkaren i Sverige var Amalia Assur. Hon föddes år 1803 i Stockholm, och var dotter till Joel Assur, som i sin tur var en av Sveriges allra första tandläkare. Amalia Assur var länge assistent åt sin far när han utövade yrket, och år 1852 fick hon ett särskilt tillstånd från Kongl. Sundhetskollegiet att börja praktisera som tandläkare på egen hand. Då var hon fortfarande ogift, och av judisk börd, vilket möttes av stort motstånd i pressen. Hon var dock fortfarande verksam år 1861, då tandläkaryrket officiellt öppnades för kvinnor genom en ny ordningsstadga för tandläkaryrket.Carolina_Gällstedt-Kronmann_Idun_1890,_nr_41

Den första kvinnan som arbetade som tandläkare sedan yrket officiellt öppnats för kvinnor var Rosalie Fougelberg. Också hon var dotter till en tandläkare (en hovtandläkare), och också hon hade arbetat som assistent åt sin far och ville följa i hans fotspår. Hon underkändes dock när hon skulle examineras. Vid sitt andra försök godkändes hon av läkarexaminatorerna, men inte av tandläkarrepresentanten på plats. Vid det här laget hade pressen intresserat sig för fallet, och närvarade vid det tredje försöket, år 1866. Inte heller denna gång blev hon dock godkänd. Det hela slutade med att kung Karl XV gav henne dispens för att praktisera, och hon började arbeta som hovtandläkare år drottning Lovisa år 1867. Mellan år 1879 och 1893 bedrev hon egna praktiker i Sverige.

Den första svenska kvinnan som utbildade sig och avlade tandläkarexamen på samma villkor som en man var Carolina Gällstedt-Kronmann, vilket inträffade år 1870. Hennes examination skedde dock i Köpenhamn; den första kvinnan som på samma sätt avlade examen i Sverige var Constance Elbe år 1889.

Om du vill hitta en kvinnlig tandläkare i Stockholm som är verksam idag, eller bara en bra tandläkare, oavsett kön, ska du gå in på Varden.se.

litepress