Inlägg med sökord: "visionär"

Kvinnliga tandläkarpionjärer

Kvinnliga tandläkarpionjärer

Om en grupp av människor utan tvekan kan kallas visionärer, så var det de kvinnor som mot alla odds gav sig in i yrken eller studier som på deras tid var reserverade för män. De hade en vision av en framtid där kvinnor på lika villkor som män kunde utbilda […]

Läs mer ›
Martin Luther King

Martin Luther King

Martin Luther King var en av de mest framstående ledarna inom den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen, och är idag en av de ledarna som människor minns mest, framförallt för hans berömda tal ”I have a dream”. King föddes 1929 i Atlanta i Georgia. Både Kings far och farfar var baptistpastorer, och King […]

Läs mer ›
litepress