Terence McKenna och novelty theory

För en bredare publik är Terence McKenna kanske mest känd som en figur som din flummige vän ibland talar passionerat om. Det var i rollen som så kallad ”psychonaut” McKenna fick sin största exponering som föredragshållare och författare. Psychonaut är ett engelskt ord som syftar på någon som utforskar sitt eget inre. Oftast under påverkan av psykedeliska droger, vilket McKenna hade stor erfarenhet av. Han hade dock fler strängar på sin lyra och skrev en bred uppsättning böcker om varierande ämnen inkluderat psykedelia, metafysik, språk, kultur, filosofi och miljöaktivism.

Terence var en man med idéer. Han följde ingen och levde enligt sina egna villkor. Detsamma gäller ofta för människor som driver egna företag. Ett företag blir dock sällan långlivat om man inte ser till att ta varje tillfälle i akt att sprida kännedomen om sina produkter och tjänster. Bland de bästa platserna att sprida sitt budskap på finns branschspecifika mässor. Printer.se är en av de mest prisvärda leverantörerna av profilprodukter, inklusive mässbord. Hos dem kan du välja bland ett flertal olika varianter av mässbord att pryda med det egna varumärket. Se till att synas i mässhallarna!

Kontroversiella men tankeväckande teorier

Det ska sägas att hans teorier är kontroversiella i vetenskapliga sammanhang. För att inte säga direkt föraktade i vissa läger. Det förtar dock inte att de är tänkvärda och stimulerande. Den av hans teorier som det förmodligen talas mest om idag är känd som “Stoned ape”-teorin. Terence menade att det finns en viss chans att den mänskliga evolutionen tog fart tack vare psykedeliska droger. Någonstans runt 100 000 år före kristus ska individer ur Homo Erectus-släktet ha tagit psykedeliska svampar. Under svamparnas fantasistimulerande effekter ska de sedan ha tagit klivet från apsläktet till vad som skulle komma att bli den kreativa människoarten Homo Sapiens.

“Novelty Theory”

Teorin som kallas för novelty theory är ännu en av McKennas mer välkända teorier. Teorin går ut på att särskilda händelser, novelties, utgör en basal del av tidens flöde. Att specifika tidpunkter tenderar att domineras av en av två egenskaper: novelties eller ”vanor”. Vanor kan i det här sammanhanget beskrivas som epoker som domineras av repetition och invanda mönster. Tidpunkter som präglas av kreativitet och framgångar faller inom kategorin novelties. Enligt McKenna är universum designat att föda kreativitet och bevara alla framsteg vilket i sin tur ger upphov till högre komplexitet. Universum strävar med andra ord mot att bli allt mer komplext. Mot mer komplexa idéer, livsformer, strukturer och så vidare.

Terence dog år 2000, 54 år gammal av en hjärntumör, men många av hans väldigt underhållande och intressanta tal finns bevarade på Youtube. För den med ett öppet sinne som tycker om att tänka själv är han en lysande föreläsare.

litepress