Vikingarna – handelsfolk och upptäcktsresanden

När de flesta hör ordet vikingar tänker de förmodligen på krigare som plundrar och går bärsärkagång. De nordiska vikingarna fascinerar världen över med gestalter som Ragnar Lodbrok, Björn Järnsida och Leif Eriksson. Vikingarna var unika eftersom kvinnorna stred på samma villkor som männen och det finns legendariska sköldmöer i de nordiska sagorna. Vi vill gärna minnas dem som starka, modiga och stolta krigare, men även om vikingarna plundrade och stred så var de i första hand bönder och handelsfolk. Deras skicklighet att bygga långskepp kombinerat med upptäckarlust innebar att vikingarna spred sig över hela Europa och även långt utanför kontinentens gränser.

Vikingarnas nedgrävda skatter

Vikingarnas resor gick både i väster- och österled. Hem till Norden bärgade de både skatter och nya lärdomar. Det finns flera vikingaskatter i Sverige och nya hittas då och då. Anledningen är att under denna brutala era så grävde vikingarna ner sina förmögenheter när faror hotade. Tur för oss, för dessa skatter slapp att smältas ner och kan istället visas på museum. Intresset är stort för vikingarnas kultur och nu öppnar ett nytt vikingmuseuem i Stockholm där besökarna få ta del av både skatter och vardagsliv. Den största vikingaskatten någonsin hittades på Gotland och vägde 67 kilo. Den största delen av skatten består av mynt från resor, eller plundringar, som gått i Österled.

Vikingar bosatta i utlandet

Vikingarna var ofta borta väldigt länge på sina resor och ibland tog de arbeten för att förtjäna sitt uppehälle. Vikingarna var erkända som modiga krigare och kunde därför agera som livvakter och legosoldater. Ett exempel på det är väringagardet som skyddade kejsaren i Miklagård, i dagens Istanbul. Sedan återvände de hem till Norden med många spännande föremål. Ingen vet exakt hur många av dagens länder vikingarna reste till. Däremot vet vi att vikingarna ofta bosatte sig och bildade kolonier i andra länder. De gjorde det med framgång och i stort sett alla kungahus i västra Europa under medeltiden hade framgångsrika vikingar som förfäder. Vilhelm Erövrarens farfars farfars far var den kände vikingen Rollo som bosatt sig i Normandie.

litepress